2005/Apr/23

วงการแคดไทยในปัจจุบันมีพัฒนาการก้าวหน้ามากมาย มาบันทึกไว้เป็นข้อมูลออนไลน์น่าจะดี
CADWorld โลกของแคด
CADNews ข่าวสารวงการแคด
CADTechnology เทคโนโลยีแคด
CADProgram โปรแกรมแคด
CADTips กลเม็ดเคล็ดใช้งานแคด
CADTraining เรียนรู้การใช้แคด
CADMisc ปกิณกะคดีแคด

Comment

Comment:

Tweet